Revista de música i cultura popular dels Països Catalans

ADMINISTRACIÓCoordinador:
Josep Vicent Frechina

Redacció:
Aleix Cardona,Roser Reixach, Montserrat Solà
redaccio@revistacaramella.cat

 

Disseny:
Ricard Solana

Coordinació editorial:
Montserrat Solà

Assessorament lingüístic:
Agnès Toda i Marc Vinyes

Administració i publicitat:
Tel.: 938 508 281
redaccio@revistacaramella.cat
www.revistacaramella.caat

Opinions i suggeriments:
frechina@yahoo.com
redaccio@revistacaramella.cat

Imprimeix:
Gràfiques del Matarranya sl
Dipòsit legal: T-18/1999
ISSN: 1888-0827EDITA:

Associació Caramella
C. Major, 5
08513 Prats de Lluçanès
redaccio@revistacaramella.cat
www.revistacaramella.cat

 


mussara.com