ARTICLES

ELS MUSEUS COM A EINES DE GESTIÓ TERRITORIAL
Algunes reflexions
Per Jordi Abella
CARAMELLA 8 – PARLEM DE…

Actualment existeix el debat en el si del món del patrimoni sobre quin és el paper que en la nostra societat actual poden i haurien de desenvolupar els museus i altres instal·lacions patrimonials. Anant més enllà de la percepció del museu com a simple receptacle i expositor de col·leccions i objectes –funció prou important i necessària segurament, però que segons les darreres tendències museològiques cal incloure com un més en els objectius de la institució museística i no l’únic–, cal plantejar-nos algunes reflexions davant l’ús social que creiem que podem desenvolupar dins un territori específic.

Per continuar llegint l’article, descarregueu-vos el PDF adjunt.

icona_pdf
Articles relacionats