ARTICLES

ELS RITUALS DE LA COHABITACIÓ
Una aproximació a les parelles cohabitants i les seves pràctiques familiars
Per Marta Rico (Grup d’Estudis sobre Família i Parentiu, UB)
CARAMELLA 10 – PARLEM DE…

Els canvis que està experimentant la família no només tenen un vessant demogràfic i sociològic, sinó també cultural. L’aparició de noves realitats familiars implica la creació de models per als quals no tenim referents, per la qual cosa cal crear noves pautes o adaptar-ne d’altres a aquestes noves realitats. En aquest article tractarem de la situació de la cohabitació dels joves a Catalunya a partir d’un estudi antropològic realitzat des de l’any 1999 fins a l’actualitat que s’ha fonamentat en la realització d’entrevistes a diferents parelles cohabitants, algunes de les quals s’havien casat amb posterioritat. Aquí ens centrarem en els rituals que aquestes parelles recreen com a moments definitoris dels canvis en el cicle vital de les persones i amb repercussions importants per a aquestes i el seu entorn familiar més immediat.

Per continuar llegint l’article, descarregueu-vos el PDF adjunt.

icona_pdf
Articles relacionats