ARTICLES

POUS DE GLAÇ AL VALLÈS ORIENTAL
Per Josep Font Sentias
CARAMELLA 18 – PARLEM DE…

Aquest article dóna a conèixer els principals resultats d’una investigació sobre la fabricació i el comerç del gel al Vallès Oriental que el Museu de Granollers ha portat a terme per encàrrec del Consell Comarcal. Els autors de la recerca han estat Jaume Dantí, Cinta Cantarell i Pere Cornellas. Els objectius d’aquest treball eren, d’una banda, documentar, inventariar i descriure els pous de glaç, les congestes de neu, les basses i d’altres elements de la indústria del gel, i, de l’altra, el buidat de fonts arxivístiques i la sistematització de documentació esparsa.

El treball de camp i la recerca documental han permès inventariar 143 elements –comptant els pous de neu, els de glaç i les basses–, dels quals 114 han estat localitzats in situ: 49 pous de glaç, 32 pous de neu, 26 congestes, 6 basses i 1 caseta de la neu són la mostra de l’impacte en el paisatge del Vallès d’aquesta indústria.

Per continuar llegint l’article, descarregueu-vos el PDF adjunt.

icona_pdf
Articles relacionats