La Cafetera Exprés

Els inicis de La Cafetera Exprés es remunten a l'any 1992 i els seus orígens s'han de buscar en les terres de l'Alt Camp, concretament a la ciutat de Valls.

Bufalodre

Bufalodre neix com a formació elemental —mitja cobla de sac, flabiol i tamborí— a Valls a l'estiu de 1995. Francesc Sans i Iris Gayete, els seus primers components, venien del món de la gralla […].

Els ministrers de Valls al segle XVII

D’entre les nombroses agrupacions musicals que formen, avui l’espectre de l’anomenada música tradicional catalana, la que se’n diu «ministrers» és ben sovint tan heterogènia com desconcertant, [...]