Les polifonies corses

Hi ha un grup d’homes dempeus en un rotgle obert que dibuixa la forma d’una ferradura. Tots concentren la vista en un d’ells com escrutant-li el rostre a la recerca d’algun senyal […].