MUSIT

El febrer del 2009, el Consell Valencià de Cultura emetia un informe que titulava Sobre l’oportunitat d’un museu de la música i els instruments musicals. L’informe, escassament documentat […].