Apa

renta anys després del seu debut en el disc Cançons del pla i de la muntanya d’Alimara (Puput-Zafiro, 1980) i d’haver-se guanyat a pols una sòlida reputació al capdavant de la darrera generació […].