Espardenyes de la Iata

Llata: trena de brins de cànem, d’espart, de palma, de jonc, etcètera, de forma aplanada, que serveix per a fer estores, senalles, soles d’espardenya, capells… Aquesta és una de les accepcions [...]