Miquel Claramunt

«Salut i bones canyes» es desitgen els dolçainers en acomiadar-se. I es tracta d’una fórmula que no aniria més enllà d’un simpàtic convencionalisme gremial sinó amagara al seu darrere ben bé una […].