ARTICLES

LA «DANSA TRADICIONAL» EN LA SOCIETAT D’AVUI
Per Jaume Ayats
CARAMELLA 20 – OPINIÓ

Abans d’explorar alguns dels camins que pot emprendre la «dansa tradicional catalana» en l’entorn social contemporani, cal posar-nos una mica d’acord sobre què imaginem darrere de la noció «dansa tradicional». I convé fer-ho perquè els estudiosos ens mostren cada vegada amb més detall el procés que amb els anys va dur els balls de les classes populars d’una societat antiga (que podem, a grans trets, fer equivaler als que es ballaven al final de l’Antic Règim, i que eren uns balls on s’hi sospesava sobretot el present i el futur de la comunitat) a ser revestits amb uns valors de passat i d’antic per part de sectors actius del romanticisme. Aquesta imatge ha tingut continuïtat en amplis sectors de la societat contemporània. Per això em sembla molt necessari fer un cert camí invers, o sigui, fer un esforç per deslliurar-nos d’algunes de les concepcions del discurs idealista que encara actuen massa sovint com a argumentacions hegemòniques.

Per continuar llegint l’article, descarregueu-vos el PDF adjunt.

icona_pdf
Articles relacionats