Càlic, de l’Alguer

Sóc anat a trobar el grup Càlic de l’Alguer en lo seu despatx. I no podiva ésser que en un antic magatzem, situat a la plaça del Bisbe, dins el centre històric de la ciutat catalana de Sardenya, [...]