«Sant Pere anava darrere»

Dins la tradició cristiana ha tingut sempre molt de ressò la figura de l’apòstol sant Pere, sense cap de dubte un dels sants més populars i vists amb més simpatia entre la gent del poble. A [...]

El So Antiu de Mutxamel

Per tots és sabuda l’afició dels valencians a la música. De fet, el nostre poble ha donat distingits compositors de música «culta» i nombroses bandes de reconeguda fama, però també hauria de ser [...]