FRANCO I LA CULTURA POPULAR
CLAUDIO GABRIEL SANNA
Per Josep Vicent Frechina
FIGUES D'UN ALTRE PANER
Per Jordi Orell
ESPAI DE SO
Per Josep Vicent Frechina
CONGRÉS DE MÚSICA D'ARREL
Col·lectiu La Xeixa

REVISTES

ACTUALITAT

ARTICLES ANTERIORS