Bous i cultura nacional

La recent prohibició de les curses de bous a Catalunya convida a la reflexió sobre el nostre present i sobre el que pot esperar-nos en el futur a nivell cultural i, en conseqüència, a nivell [...]

Els bous festius

El bestiari festiu i popular és el conjunt de figures de desfilada, elements d’entremès, que representen animals, més o menys fantàstics, amb una simbologia diversa i ben determinada, amb una [...]

Els bous a la mar

Sembla que parlar avui de bous siga un fet considerat com a «políticament incorrecte», llevat del cas que les paraules dites o escrites estiguen mostrant una actitud contrària a aquesta festa. No [...]

La festa dels bous a Puçol

Un dels arguments més adduïts pels defensors de les pràctiques festives «políticament incorrectes» rau en el seu caràcter tradicional, tradicionalitat que els detractors de tals pràctiques [...]

El Corre de Bou de Cardona

Si ens atenim a les dades aportades per l’Ajuntament de Cardona, l’any 1972, quan va sol·licitar que el Corre de Bou fou declarat «Fiesta de Interés Turístico Nacional», la juguesca amb els bous [...]

Els correbous a la ciutat de Vic

Ja des del segle XVII, a la ciutat de Vic es preparaven unes estructures de fusta que s’anaven muntant a diversos indrets de la ciutat per poder-hi realitzar correbous amb vedelles o bous, que [...]

Fer córrer bous

Com en altres poblacions del país, a Olot la realització d’espectacles amb braus té uns quants segles d’història. Les notícies relacionades amb esdeveniments festius excepcionals proporcionen [...]

Bous i bèsties grosses

La proposta d’incorporació d’un bou al conjunt del bestiari festiu de Reus es produeix en un moment en què el debat permanent sobre la vigència de les festes amb bous és d’absoluta actualitat. [...]

page 1 of 2