Miquel Claramunt

«Salut i bones canyes» es desitgen els dolçainers en acomiadar-se. I es tracta d’una fórmula que no aniria més enllà d’un simpàtic convencionalisme gremial sinó amagara al seu darrere ben bé una […].

MUSIT

El febrer del 2009, el Consell Valencià de Cultura emetia un informe que titulava Sobre l’oportunitat d’un museu de la música i els instruments musicals. L’informe, escassament documentat […].