Els cançoners de postguerra

Després de la Guerra Civil espanyola, la cançó popular experimenta un canvi radical envers al què havia estat durant la Segona República. La purga franquista va provocar la desfeta de moltes [...]