Música al castell de Dénia

No tots els festivals valencians dedicats a aquest gènere poden dir que han complit les quinze edicions. De fet, si exceptuem el festival d’havaneres de Torrevella, que òbviament no es podria [...]

Els bous a la mar

Sembla que parlar avui de bous siga un fet considerat com a «políticament incorrecte», llevat del cas que les paraules dites o escrites estiguen mostrant una actitud contrària a aquesta festa. No [...]