El Tamborí

Entre l’estiu del 1990 i el del 1992, l’àmbit d’això que hom anomena música tradicional va tenir un protagonista amb nom d’instrument i situat entre les comarques d’Osona i el Lluçanès: el Tamborí […].