Beniterrània

Josep Aparicio, Apa i Teresa Segarra ja fa anys i panys que volten per carrers i entaulats oferint una proposta que, per bé que arrelada a la tradició més genuïna, escapa de l'usual anquilosament [...]

La festa dels bous a Puçol

Un dels arguments més adduïts pels defensors de les pràctiques festives «políticament incorrectes» rau en el seu caràcter tradicional, tradicionalitat que els detractors de tals pràctiques [...]