El corn marí

La utilització dels cargols de mar gegants —és a dir, de dimensions grosses— com a instruments musicals ha provocat en el nostre idioma que se'l donés el nom d'un altre objecte d'origen terrista […].

El grall

En el camp dels instruments populars als Països Catalans es dona la circumstància d'utilitzar un sol mot per designar instruments diversos però que acostumen a pertànyer a la mateixa […].

El flabiol i els seus usos

En els contextos que s’han anomenat «societats tradicionals » i a diferència d’altres instruments populars catalans antics, el flabiol conegué tant un ús privat, amateur, com un altre de [...]

La tenora a l’univers folk

Podríem parlar del desig que la música de cobla sigui present als currículums universitaris; de la conveniència que la publicació d’un manual orgànic forneixi una visió panoràmica de la història […].

L’acordió diatònic

L’acordió diatònic és un instrument amb una trajectòria peculiar. Difós per tot el món des de primeries de segle XX, fins al punt d’esdevenir l’instrument «nacional» en països tan allunyats com […].

El nom fa la cosa?

Sabem prou bé per experiència que un mot no sempre designa una sola cosa, i que un objecte o una activitat pot ser designada per diversos mots. I sabem que això es fa especialment evident quan ens […].

page 1 of 3