20 anys de Ganxets

Reus compta en les seves pàgines d’història local amb una notable presència de formacions de grallers. Un dels pilars que va fer possible aquesta permanència és la també llarga tradició […].