Josep Maria Vilarmau

Josep Maria Vilarmau i Cabanes realitzà un treball pacient i continuat de recerca i estudi del folklore de la comarca del Lluçanès. Va néixer el dia 28 d'agost de l'any 1900 a Escrigues (Santa […].

Llengua i tradició

En una època com la nostra en què la idea de la interdisciplinarietat és una de les més sol·licitades per la comunitat científica i cultural, la lingüística, com és natural, no pot deixar de [...]

Aureli Capmany

L'any 2004 ha fet cinquanta anys que moria a Barcelona un home poc recordat i poc reconegut malgrat ser autor d'una immensa obra escrita, participar en nombroses associacions i entitats de tota […].

Enric Valor

Això diuen que era Enric Valor, aquell projecte d’escriptor que l’any 1932, quan tenia 21 anys, va arribar amb la seua família a Alacant, la gran ciutat del sud valencià. Hi aplegava amb un grapat […].

Fermín Pardo

Si hi ha un nom que concite respecte i admiració unànimes dins de l’àmbit folklòric valencià, habitualment enrarit per rivalitats impossibles i discrepàncies conceptuals de llarg abast […].