Les danses de la mort

A la religiositat occidental contemporània li pot sobtar que la dansa estigui vinculada al ritual de la mort. Tanmateix, és clar que les danses de la mort serien un dels elements més [...]

«Sant Pere anava darrere»

Dins la tradició cristiana ha tingut sempre molt de ressò la figura de l’apòstol sant Pere, sense cap de dubte un dels sants més populars i vists amb més simpatia entre la gent del poble. A [...]

Música infernal a l’edat mitjana

Comencem parlant del soroll, un dels atributs –amb el fum i la pudor– de les espectaculars intervencions del diable; en oposició a l’harmoniosa música celestial, els dimonis gaudeixen fent soroll […].

Dormir amb set àngels i la Verge Maria

El llindar entre la vida conscient i el temps de la vigília –allò més similar a la suspensió temporal de funcions, i, per tant, a la mort– va generar en l’imaginari popular una autèntica litúrgia […].

page 1 of 2