Les danses de la mort

A la religiositat occidental contemporània li pot sobtar que la dansa estigui vinculada al ritual de la mort. Tanmateix, és clar que les danses de la mort serien un dels elements més [...]