Cantadores de Sobremunt

Roser Estrada, de vuitanta-cinc anys, i Teresa Icart, de setanta-sis, són dues cantadores de Sobremunt que van participar els primers anys en les trobades de cantadors organitzades pel cicle «Solc […].