El carro de trabuc

El barri adober d’Igualada (Anoia), situat entre el Rec i el centre neuràlgic de la vila, es troba actualment en la mateixa situació d’altres barris industrials a Catalunya. Els museus ocupen [...]