ARTICLES

«AFARTA’M BÉ I DIGUE’M MORO»
Selecció, descripció i anàlisi de proverbis i frases fetes sobre els moros
Per Carme Oriol
CARAMELLA 16 – PARLEM DE…

El llarg període de dominació àrab a les terres catalanes entre els segles VIII i XIII ha deixat una empremta que és visible en molts aspectes de la nostra cultura. La llengua, la literatura, les tradicions, els costums, la gastronomia…, contenen molts elements que ens recorden aquest passat històric.

Pel que fa a la llengua, la referència als moros (nom amb què popularment s’ha denominat aquesta població d’origen àrab) és present en el lèxic: meló de moro o meló d’Alger (síndria), figa de moro (figa de pala), blat de moro o moresc (panís, dacsa), i en unitats fraseològiques com els proverbis i les frases fetes.

En aquest article veurem alguns proverbis i frases fetes que prenen els moros com a referent i en donarem variants i equivalències, sempre que sigui possible. Finalment analitzarem com són vistos els moros a través d’aquesta fraseologia, és a dir, veurem quines connotacions se’ls hi atribueixen i quins són els temes que es tracten.

Per continuar llegint l’article, descarregueu-vos el PDF adjunt.

icona_pdf
Articles relacionats