QUI SOM?

CARAMELLA. REVISTA DE MÚSICA I CULTURA POPULAR

L’any 1999 davant el buit que existeix d’una publicació sobre temes de música i cultura popular, tres entitats d’aquest àmbit i ubicades en diferents punts dels Països Catalans –Carrutxa, Solc i Tramús–, decideixen sumar esforços i recursos amb l’objectiu de crear una eina de difusió i intercanvi entre estudiosos, entitats i públic interessats a l’entorn d’aquest món.

Naixia així la revista CARAMELLA. MÚSICA I CULTURA POPULAR de periodicitat semestral, un projecte clarament autogestionat, independent i de referència reconeguda arreu dels Països Catalans. Des de llavors, hem publicat 38 números i el projecte editorial des de l’any 2015 ha pres entitat pròpia en forma d’Associació Caramella, la qual impulsa la publicació de la revista, una col·lecció de llibres i promou d’altres iniciatives complementàries, com l’organització d’activitats, jornades, concerts, etc…

Algunes dades:

– Avui sumem més de 3.800 pàgines escrites sobre música i cultura popular per més de 300 col·laboradors d’arreu del territori.
1.200 exemplars distribuïts per més de 65 comarques dels Països Catalans.
– Finançament principal a partir de la publicitat i les subscripcions directes (15 €/any-2 números).
– Més de 30 punts de venda escampats per tot el país on comprar la revista.
– Publicació de dos llibres dins la col·lecció “Els Llibres de Caramella”: Un home amb un sac penjant. Viatge musical per les illes mediterrànies (Creta, Sicília i Balears) (2011) i Pensar en vers: la cançó improvisada als països de la Mediterrània (2014).

EDITA

ASSOCIACIÓ CARAMELLA
Major, 5
08513 Prats de Lluçanès (Lluçanès)

Coordinador:
Josep Vicent Frechina

Redacció:
Aleix Cardona
Roser Reixach
Montserrat Solà

Disseny:
Ricard Solana

Coordinació editorial:
Montserrat Solà

Assessorament lingüístic:
Marc Vinyes

Administració i publicitat:
Tel.: 648 459 275
redaccio@revistacaramella.cat

Imprimeix:
Gràfiques del Matarranya, sl

Dipòsit legal: T-18/1999
ISSN: 1888-0827