ARTICLES

EL CONTRAPÀS A LA CATALUNYA NORD
Per Oriolo Lluís
CARAMELLA 25 – CULTURA POPULAR

Presentarem en aquest text un dels balls més importants que tingué Catalunya: el contrapàs. Però tan famós com sigui, es va anant perdent a partir de la segona meitat del segle XIX. Com ja ho deia Aureli Campany, «dins la història de la dansa popular el contrapàs constitueix un document d’importància cabdal, tant per la seva condició de joia arqueològica, com pel seu interès coreogràfic i musical i pel caràcter de la lletra que acompanya el ball». Provarem de donar-li raó estudiant aquell ball amb al límit geogràfic de la Catalunya Nord.

Fins al segle XX, el contrapàs fou el ball central de cada festa de la Catalunya Nord. Dins d’una barreja social, podien ballar junts els obrers, els notables o els pabordes de cada municipi.

Per continuar llegint l’article, descarregueu-vos el PDF adjunt.

icona_pdf
Articles relacionats