El Santi No Ve

El Santi No Ve és fruit de la trobada d'uns quants amics que organitzaven caramelles a Òdena i que van plantejar-se la possibilitat de formar un grup de música tradicional. Va ser a la tardor […].

A Calaf, Cal Macarró!

En una societat reglamentarista, el control substitueix el sentit comú i la normativitat qualsevol expressió col·lectiva i espontània. És una societat més avançada, moderna, cosmopolita i [...]

El carro de trabuc

El barri adober d’Igualada (Anoia), situat entre el Rec i el centre neuràlgic de la vila, es troba actualment en la mateixa situació d’altres barris industrials a Catalunya. Els museus ocupen [...]