Bifurcació en Clau de Lluna

Diuen que no ha estat altra cosa que això, una bifurcació, poc exagerada en clau personal, més exagerada en clau musical. Malgrat que per a molta gent ha estat una pèrdua notòria, per a d’altres […].