Ca Bassot

Sovint pensem que els fets que tenien lloc al Burjassot (l’Horta) de principis dels noranta demanaven a crits el nostre naixement. El principal motiu fou defensar l’Eixereta, un bosc mediterrani [...]