Bous i bèsties grosses

La proposta d’incorporació d’un bou al conjunt del bestiari festiu de Reus es produeix en un moment en què el debat permanent sobre la vigència de les festes amb bous és d’absoluta actualitat. [...]