Curar amb esperit de vi

De tots és sabut que l'alcohol ha estat sempre un bon guaridor de l'ànima, però no volem parlar aquí de com l'alcohol ens ha acompanyat en estones de gresca, conversa o evasió, sinó assenyalar la […].

Anant pel món

Sovint creiem que les zones de muntanya s’han mantingut totalment aïllades al llarg dels anys a causa de la pràctica inexistència de bones vies de comunicació i de mitjans de transport; doncs bé, [...]