Les veus d’oc (1)

Farà d’això uns vint-i-cinc anys. Jan-Màri Carlòtti compareixia a una de les Trobades de Música del Mediterrani que se celebraven en València –abans que la ciutat iniciara la seua generosa [...]