El Puig de Maria (Pollença)

Abans de parlar del cas concret de l’ermita del Puig de Maria, de Pollença (Mallorca), convé fer una referència, tot i que sigui molt sintètica, sobre el valor simbòlic de les muntanyes. En les [...]