Els Ministrers de la Vila-Nova

En una de les fotografies que em van ensenyar la Paquita Roig i el Xavier Orriols la tarda que havíem quedat per parlar dels Ministrers de la Vila-Nova, hi apareixia el grup en una actuació al […].

«El Turuta»

Qüestionar la relació entre el pasdoble militar titulat «El Turuta» i el carnaval de Vilanova i la Geltrú està totalment fora de lloc. És tal la imbricació d’aquesta música dins l’entrellat [...]