Espardenyes de la Iata

Llata: trena de brins de cànem, d’espart, de palma, de jonc, etcètera, de forma aplanada, que serveix per a fer estores, senalles, soles d’espardenya, capells… Aquesta és una de les accepcions [...]

Les polifonies corses

Hi ha un grup d’homes dempeus en un rotgle obert que dibuixa la forma d’una ferradura. Tots concentren la vista en un d’ells com escrutant-li el rostre a la recerca d’algun senyal […].

El guitarró mallorquí

A finals de l’any 2008 l’Institut Municipal de Formació (IMFOF), ocupació i foment de l’ajuntament de Palma, va dur a terme un taller artesanal de construcció de guitarrons mallorquins […].

Dormir amb set àngels i la Verge Maria

El llindar entre la vida conscient i el temps de la vigília –allò més similar a la suspensió temporal de funcions, i, per tant, a la mort– va generar en l’imaginari popular una autèntica litúrgia […].

Un suís en ‘El Camí’

Indagant en l’activitat sociocultural desenvolupada durant el primer terç del segle xx en la ciutat de València, es troba l’interessant punt de vista d’un arquitecte estranger: mitjançant les [...]

page 1 of 3