ARTICLES

JOAN AMADES I L’ESTUDI DE LA MASIA CATALANA
Un excursionista al servei de la professió
Per Montserrat Solà
CARAMELLA 21 – CULTURA POPULAR

Com és sabut, molts dels primers folkloristes estaven relacionats directament o indirecta amb la pràctica de l’excursionisme corporatiu. Tant l’Associació Catalanista Científiques (fundada el 1876) com l’Associació d’Excursions Catalanes (fundada el 1878) consideraven l’estudi del folklore part de les seves tasques; i quan el 1891 es crea l’actual Centre Excursionista de Catalunya, fruit de la fusió de les dues associacions anteriors, aquest objectiu queda recollit en l’article primer del reglament fundacional de l’entitat:

«Recórrer les comarques de Catalunya a fi de reconèixer, estudiar i conservar la llengua, les tradicions, els costums de sos habitants,valent-se de l’excursionisme per divulgar llur coneixement i fomentar l’estimació que mereixen.»

Per continuar llegint l’article, descarregueu-vos el PDF adjunt.

icona_pdf
Articles relacionats