ARTICLES

DEU ANYS I MOLTS REPTES
CARAMELLA 20 – EDITORIAL

Etruscos o romans hagueren d’imaginar un déu de dues cares –Janus, al qual recorda el mes de gener– perquè donara protecció als qui volien transformar la realitat; dues cares per mirar a l’ensems passat i futur, l’única forma de poder decidir correctament sobre el present.

Amb aquest número, la revista Caramella arriba al seu número vint i compleix els seus primers deu anys de trajectòria: potser fóra bo invocar la memòria d’aquest déu bifront per fer un petit balanç, necessàriament provisional i precipitat, de què ha canviat en l’àmbit de la cultura popular dels Països Catalans en els darrers deu anys i esbrinar a quins reptes s’enfrontarà en el futur més immediat.

Caramella va sorgir en un moment d’efervescència en l’àmbit associatiu i de progressiu retrobament amb la tradició popular que comença a ser percebuda com un poderós vector identitari.

Per continuar llegint l’article, descarregueu-vos el PDF adjunt.

icona_pdf
Articles relacionats