A Calaf, Cal Macarró!

En una societat reglamentarista, el control substitueix el sentit comú i la normativitat qualsevol expressió col·lectiva i espontània. És una societat més avançada, moderna, cosmopolita i [...]