El So Antiu de Mutxamel

Per tots és sabuda l’afició dels valencians a la música. De fet, el nostre poble ha donat distingits compositors de música «culta» i nombroses bandes de reconeguda fama, però també hauria de ser [...]