Obrador Xisqueta

Vinguda d’allà enllà de l’Àsia, i al Pirineu instal·lada, la xisqueta ens porta avui cap a una possible recuperació de l’ús de la llana i de la seva normalització en l’imaginari col·lectiu, [...]

Pastorets de la muntanya

El pastor és un personatge ben present a la cultura popular. Esdevé la representació d’aquell que viu fora de la comunitat, en contacte íntim amb la natura, dotat d’enginy i saviesa empírica […].

Projecte Grípia

L’Associació Rurbans treballa la dinamització del sector primari de muntanya mitjançant accions que pretenen visibilitzar una nova generació de pagesos i pageses que basen en l’agroecologia […].

El Lluçanès i la transhumància

Les migracions suposen un dels més impressionants esdeveniments de la naturalesa que podem contemplar. Cada any milions d’animals –per terra, mar i aire– es desplacen d’un lloc a l’altre, forçats […].

Els orris de les valls d’Andorra

La situació de les valls d’Andorra al bell mig dels Pirineus, ha fet que durant segles la ramaderia ovina, juntament amb l’agricultura de muntanya, fos una de les principals activitats [...]

Barraques i ponts de bens a Menorca

La literatura paisatgística tendeix sempre a simplificacions que serveixen per sintetitzar algunes de les característiques més visibles d’un territori i sovint acaben convertint-se en tòpic [...]

Del corral a la granja

Aquest treball mostra uns apunts per reflexionar sobre els canvis que ha sofert la ramaderia en la darrera centúria, en quatre fases que es troben lligades als diferents fets socials, etnològics, [...]

Pastors i folkloristes de Ripoll

Fa un segle, a Catalunya, l’esperit de la Renaixença va conferir a molts aspectes de la nostra cultura –entre els quals el folklore–, la categoria de símbols nacionalistes. Fou una efervescència [...]

page 1 of 3